Montering

Ved montering av et dieselaggregat må han ta hensyn til støy, kjøling og eksos.

Støy

Som innehaver av et aggregat bør man tenke på omgivelsene. Støy fra eksos og støy fra ventilasjonsåpninger i veggen, kan være plagsomt for naboer eller brukere av bygget aggregatet står i.  Vi tilbyr assistanse i å finne den beste løsningen.

Vi tilbyr eksosdempere i 25, 35 eller 45 dB demping. I prosjekter som krever ekstra støydemping, benytter to eksospotter i serie.

For å dempe støy fra ventilasjonsåpningene benyttes lydrister og/eller lydfeller. Ristene monteres i yttervegg, mens lydfellene plasseres inne i aggregatrommet.

Kapslete aggregat plassert inne i aggregatrom, minsker også støy.

Kjøling

Alle dieselmotorer må kjøles. Det er store mengder varme som skal transporteres bort fra et aggregatrom. Vi dimensjonerer kjøling spesifikt etter dine behov.

Aggregat fra HIMOINSA leveres som oftest med vannkjølte motorer med radiator montert på ramme. Utsparinger i yttervegg må være store nok til å transportere ut varm luft, og hente inn luft for kjøling og forbrenning.

Spesialbygde aggregat kan også kjøles over varmeveksler.

Kjøling

Alle dieselmotorer må kjøles. Det er store mengder varme som skal transporteres bort fra et aggregatrom. Vi dimensjonerer kjøling spesifikt etter dine behov.

Aggregat fra HIMOINSA leveres som oftest med vannkjølte motorer med radiator montert på ramme. Utsparinger i yttervegg må være store nok til å transportere ut varm luft, og hente inn luft for kjøling og forbrenning.

Spesialbygde aggregat kan også kjøles over varmeveksler.

Eksos

Våre serviceteknikere bygger eksosanlegg på plassen. Vi isolerer og mantler eksosdeler for å unngå brannskader på personell.