Nødstrøm og reservekraft

Nødstrøms- og reservekraftanlegg sikrer strømforsyning til kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner der strømavbrudd kan medføre fare for liv og helse. Akselsen Engineering leverer anlegg til institusjoner som eksempelvis sykehus, sykehjem, vannverk, kommunikasjon og samferdsel.

Nødstrøm

Nødstrømsanlegg kan defineres som anlegg som sikrer strømforsyning for å opprettholde kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner som sikrer liv og helse.

Reservekraft

Reservekraft kan man løst definere som strømforsyning som sikrer videre drift av en funksjon, men at fravær av slik drift ikke truer liv og helse.