Ombygging

Vi oppgraderer anlegget med utvidet funksjonalitet, som f.eks. synkronisering, kommunikasjon opp mot SD-anlegg, fjernstyring og lignende. I tillegg kan vi bytte ut mekaniske deler, som f.eks. generator og brytere.