Strømaggregater

Har din bedrift behov for å sikre kontinuerlig drift og trygg strømforsyning? Dagens teknologiske utvikling har gjort samfunnet avhengig av strømtilførsel. På steder der det ikke vil være mulig å føre frem strøm, av praktiske eller økonomiske grunner, er strømaggregat løsningen.

På forskningsstasjonen Troll på Sydpolen, på Svalbard og Jan Mayen og på fôrflåter til havs finner du aggregatløsninger levert av Akselsen Engineering AS. Eksempelvis har den moderne havbruksnæringen flåter med fôrlager, datastyrte sentralfôringsanlegg og bosted for røkterne. Disse flåtene krever kontinuerlig krafttilførsel.